DHRK-logo-900x900

Dunaharaszti Római Katolikus Plébániák

Bérmálás

A bérmálás szentségét latinul confirmationak azaz megerősítésnek (confirmare: megerősíteni) nevezik. A keresztségi kegyelmet megerősíti és ezzel lezárja a keresztény beavatás folyamatát ugyanakkor kezdetet is jelent, a teljes értékű, jogú és felelősségű közösségi élet kezdetét. A bérmálás szentségében a Szentlélek az, aki megerősít minket, hogy Isten gyermekeiként tudjunk élni, és elhalmoz lelki-szellemi ajándékaival, hogy küldetésünket hatékonyan tudjuk teljesíteni, mert a keresztség hivatást ad (arra hív, hogy Isten gyermekei, Krisztus követői legyünk), a bérmálás pedig küldetést (azt, hogy kereszténységünket a keresztény közösség aktív tagjaként, tanúságtevően, vagyis „látványosan” éljük meg). Megerősítés továbbá ez a szentség olyan szempontból is, hogy a bérmálkozó a gyermekkori keresztség után, melybe neki még nem sok beleszólása volt, megerősíti a Krisztushoz és az ő Egyházához való tartozás szándékát, vagyis a keresztény elköteleződés megerősítése is ez a szentség.

  • Életkor: bérmáláskor a jelölt legyen legalább a 16. életévében
  • Bérmálás előtt két évig járjon felkészítő hittanra
  • Hittani és Egyházunkkal kapcsolatos ismereteiről írásban és szóban adjon számot (vizsga)
  • Ismerje bérmálási védőszentjének életét és erényeit
  • Legyen rendszeres kapcsolata az Egyházközséggel (korábbi hitoktatásban való részvétel, elsőáldozás, vasárnapi szentmisék, közösségi programok…)
  • A felkészítés két éve alatt rendszeresen járjon vasárnapi szentmisére
  • A felkészítés két éve alatt vegyen részt legalább évente egy ifjúsági találkozón (Nagymaros, Dél-Duna Menti Ifjúsági Régió, Egerszalók…) vagy lelki napon
  • Személyes érettség és hit; a bérmálkozás a jelölt saját döntése legyen