DHRK-logo-900x900

Dunaharaszti Római Katolikus Plébániák

Search
Close this search box.

Adományok, 1%

Első 1%

Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai számra lehet rendelkezni.

1% az Egyházak számára

Az adóbevallás során az első 1%-al kérjük támogassa a Katolikus Egyházat.

Második 1% a Ligeti templomnak

A következő adószámon lehet rendelkezni: 18702563-1-13

1% alapítványok számára

Az adóbevallás során a második 1%-al kérjük támogassa a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány-t a 18702563-1-13 adószámon.

Második 1% a Szent István templomnak

A következő adószámon lehet rendelkezni: 18686524-1-13

1% alapítványok számára

Az adóbevallás során a második 1%-al kérjük támogassa a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványy-t a 18686524-1-13 adószámon.

Adományok felajánlása

Dunaharaszti Szent István Templomért Alapítvány

64400116-30109984-61100011

 

Dunaharaszti Szent Imre Római Katolikus Templomért Alapítvány

11600006-00000000-09873755

Egyházközségi hozzájárulás

Kedves Testvérek!

Az Egyházi Törvénykönyv 222. kánon, 1.§ alapján „a krisztushívők kötelesek hozzájárulni az egyház szükségleteinek kielégítéséhez”.

Az Egyházmegyei Hivatal ajánlása szerint az egyházközségi hozzájárulás összege személyenként a nettó jövedelem 1%-a.

 

A Dunaharaszti Római Katolikus Egyházközségek Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkéntes egyházi hozzájárulás mértéke jövedelemmel rendelkezők esetében az éves nettó összjövedelem 1%-a, de legalább 3000 forint, nyugdíjasok esetében a hozzájárulás mértéke legalább évi 1500 forint. Az egyház támogatása lelkiismereti kérdés.

Az úgynevezett egyházközségi hozzájárulást („egyházi adót”) minden katolikusnak arra a plébániára kell befizetnie, amelynek területén lakik (állandó, vagy ideiglenes lakcíme van) CIC 518. kánon.

Tehát a plébániához való tartozás nem tetszőleges, hanem a lakóhely szerint automatikus. Szentmisére és más liturgikus cselekményekre, hitoktatásra, közösségbe a hívők szabad választásuk szerint járhatnak bármely katolikus templomba, plébániára. Ezeken a helyeken adományokat is tehetnek, ez azonban nem tévesztendő össze az úgynevezett „egyházi adóval”.

A kért „egyházi adó” mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a családok természetesen együttesen is fizethetik „egyházi adójukat”.Az egyházközségi hozzájárulás, régi nevén egyházi adó, arra szolgál, hogy a kedves testvérek lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák egyházközségüket.

Az egyházadó befizethető:

– postai (sárga) csekken, mely beszerezhető a templomban, elvihető az újságtartó polcról;

– átutalással:

            – Dunaharaszti Fő úti Szent István plébánia: a 11742180-20075426 bankszámlaszámra;

            – Dunaharaszti Ligeti Szent Imre plébánia: a 11742180-20065661  bankszámlaszámra;

– készpénzben a plébániai fogadóórák alkalmával;

– postai (sárga) csekken, amelyet önkéntesek juttatnak el a postaládákba

– készpénzben a kijelölt személyeknek, akik személyesen keresi fel esetenként a testvéreket, látogatják őket, beszélgetnek velük.

Csekken vagy átutalással történő fizetés esetén a megjegyzés rovatban tüntessék fel: „egyházadó”! A befizetésről szóló bizonylatot – nyugtát, csekkszelvényt, bankszámlakivonatot – minden esetben őrizzék meg, hiszen szükség esetén ezzel igazolhatják a befizetés tényét!

Az egyházi hozzájárulásból befolyó összegből finanszírozzuk templomunk, plébániánk működését (közüzemi díjak fizetése, felmerülő javítások, karbantartások kiadásait), valamint rendezvényeink szükségleteit. Az egyházi hozzájárulásból befolyó összeg az éves működéshez szükséges pénz egy kisebb részét teszi ki, a többit a stóladíjakból, adományokból, támogatásokból és pályázati pénzekből igyekszünk előteremteni. A terveinket eddig mindig sikerült megvalósítanunk a Jóisten kegyelméből és támogatásával.

Megköszönve a Kedves Testvérek eddigi támogatását, továbbra is kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten továbbra is támogassák anyagilag is egyházközségeinket!